Полезна информация

Здравни заведения (13) | Аптеки (1) | Банки (2) | Всички

ДКЦ ІV - ВАРНА ЕООД

"Диагностично консултативен център 4-Варна" ЕООД гр. Варна е разположен в центъра на града в близост до МБАЛ "Св. Анна" на бул. "Цар Освободител" № 100.

В ДКЦ 4 работят лекари, медицински сестри, рехабилитатори и лаборанти високо-специализирани и утвърдени в професионално отношение.

1.  Има открит информационно-профилактичен център за профилактика и превенция на инфаркт, инсулт и световъртежни (вертижни) заболявания.

2. Клинична лаборатория с най нова и съвременна апаратура на BECKMAN&COULTER-  сертифицирана за качество.

Всички видове изследвания

Получаване на резултати по интернет

3. Профилактичен кабинет – ЕКГ и всички необходими прегледи и изследвания за профилактика и лечение.

4.   Ехокардиограф

ДКЦ 4 разполага със специализирани кабинети  по всички специалности  единствено е оборудвало кабинети по:

 • отоневрология
 • ревматология
 • ендокринология
 • детски болести
 • детска кардиология
 • електроенцефелография
 • алергология - извършват се кожно-алергични тестове на деца и  възрастни
 • гръдна хирургия, хирургия, съдова хирургия и неврохирургия.
 • специализиран чревен кабинет

Кабинети по специалности

 • Алергологичен кабинет
 • Гинекологичен кабинет
 • Детски кардиологичен кабинет
 • Ендокринологичен кабинет
 • Кардиологичен кабинет
 • Неврологичен и ЕЕГ кабинет
 • Неврохирургичен кабинет
 • Нефрологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Отоневрологичен кабинет
 • Ортопедичен кабинет
 • Психиатричен кабинет
 • Пулмологичен кабинет
 • Ревматологичен кабинет
 • УНГ кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Чревен кабинет
 • Хематологичен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Кабинет гръдна хирургия
 • Кабинет съдов хирургия
 • Кабинет Физиотерапия и рехабилитация
 • Кабинет очни болести
 • Кабинет кожни болести
 • Психиатричен кабинет
 • Кабинет гастроентерология
 • Кабинет детски болести
 • Клинична лаборатория

ДКЦ 4 Варна  работи с 11 частни здравноосигурителни фондове.

Организира и провежда профилактични прегледи на фирми и предприятия.

 

 

Контакти:

Варна , бул. “ Цар Освободител ” №100

тел. регистратура: 052/ 6926 331, 584, 052/613 828

факс: 052/648 174

e-mail: dkc_4varna@abv.bg

http://dkc4varna.com/